Vi har återigen fått förtroendet att bygga åt Arlanda Stad Holding

På uppdrag av Arlanda Stad Holding ska vi utföra en hyresgästanpassning om cirka 3000m2 i DriveLab Center där bland annat ett nytt entresolbjälklag om cirka 900m2 ska produceras. Vi är glada och stolta över återigen fått förtroende att bygga åt Arlanda Stad Holding.