Referensprojekt

Här presenteras ett axplock av projekt vi haft de senaste åren. Beställare av projekten har varit Uppsala Kommun, Rikshem, Uppsala Hem, Arlanda Stad Holding och BRF Qvarngården.

 • Almtuna förskola – byte av alla tak 2015.
 • Almunge skola – byte av kök i hemkunskap och generell invändig renovering 2015.
 • Totalrenovering av Höganäs förskola avd Katthult 2015.
 • Skomakargatan 8-10 – ombyggnad av lokaler till lägenheter åt Uppsala hem 2014-2015.
 • Cultus på Skolgatan – byte av tak och putsning av fasad 2014-2015.
 • Hyresgästanpassning utbildningslokaler åt Arlanda Stad Holding 2014.
 • Byte av fönster på Kvarngärdesskolan och Skyttorp skola 2013.
 • Omläggning av taket på sporthallen samt invändig renovering av Tunabergsskolan 2013.
 • Omläggning av taket på Boländernas förskola 2013.
 • Tillbyggnad av sköljrum vid Tavastehus äldreboende 2013.
 • Renovering av Uppsalahems kontor på S:t Persgatan 2012-2013.
 • Om- och tillbyggnad av Lundgårdens äldreboende 2012-2013, etapp 2 startade i februari 2014.
 • Brf Qvarngården på Östra Ågatan, byte av lägenhetsdörrar, ny puts på fasad samt omläggning av taket 2009.
 • Brf Tibblehöjden, omläggning av tak på garage 2010.
 • Setra Nyby såg, gjutning av plattor till kammartork samt byggt ny manöverhytt 2012-2013.