Referensprojekt

Här presenteras ett axplock av projekt vi haft de senaste åren. Beställare av projekten har varit Uppsala Kommun, Rikshem, Uppsala Hem, Arlanda Stad Holding och BRF Qvarngården.


Slide background

Skomakargatan

Slide background
Slide background

Slide background
Slide background
Slide background

Slide background
 • Almtuna förskola – byte av alla tak 2015.
 • Almunge skola – byte av kök i hemkunskap och generell invändig renovering 2015.
 • Totalrenovering av Höganäs förskola avd Katthult 2015.
 • Skomakargatan 8-10 – ombyggnad av lokaler till lägenheter åt Uppsala hem 2014-2015.
 • Cultus på Skolgatan – byte av tak och putsning av fasad 2014-2015.
 • Hyresgästanpassning utbildningslokaler åt Arlanda Stad Holding 2014.
 • Byte av fönster på Kvarngärdesskolan och Skyttorp skola 2013.
 • Omläggning av taket på sporthallen samt invändig renovering av Tunabergsskolan 2013.
 • Omläggning av taket på Boländernas förskola 2013.
 • Tillbyggnad av sköljrum vid Tavastehus äldreboende 2013.
 • Renovering av Uppsalahems kontor på S:t Persgatan 2012-2013.
 • Om- och tillbyggnad av Lundgårdens äldreboende 2012-2013, etapp 2 startade i februari 2014.
 • Brf Qvarngården på Östra Ågatan, byte av lägenhetsdörrar, ny puts på fasad samt omläggning av taket 2009.
 • Brf Tibblehöjden, omläggning av tak på garage 2010.
 • Setra Nyby såg, gjutning av plattor till kammartork samt byggt ny manöverhytt 2012-2013.