Nytt projekt och nytt Ram-avtal

På uppdrag av Sigtuna Kommun kommer vi att utföra en utbyggnad och renovering av Skepptuna Skola. Vidare har PR Bygg tecknat Ram-avtal med Skolfastigheter i Uppsala avseende arbeten i deras fastigheter.