Nytt Projekt Alma FSK

På uppdrag av Östhammars Kommun ska vi renovera och bygga ut Alma FSK i Alunda. Nybyggnaden avser cirka 800 m2 och ombyggnation cirka 500 m2. Projektering är startad och förväntad produktionsstart är november 2017.