29

Sep 2017

Nytt Projekt Alma FSK

På uppdrag av Östhammars Kommun ska vi renovera och bygga ut Alma FSK i Alunda. Nybyggnaden avser cirka 800 m2 och ombyggnation cirka 500 m2. Projektering är startad och förväntad produktionsstart är november 2017.


16

Jun 2017

Vi har återigen fått förtroendet att bygga åt Arlanda Stad Holding

På uppdrag av Arlanda Stad Holding ska vi utföra en hyresgästanpassning om cirka 3000m2 i DriveLab Center där bland annat ett nytt entresolbjälklag om cirka 900m2 ska produceras. Vi är glada och stolta över återigen fått förtroende att bygga åt Arlanda Stad Holding.


13

Jun 2017

Nytt projekt och nytt Ram-avtal

På uppdrag av Sigtuna Kommun kommer vi att utföra en utbyggnad och renovering av Skepptuna Skola. Vidare har PR Bygg tecknat Ram-avtal med Skolfastigheter i Uppsala avseende arbeten i deras fastigheter.

 


26

Apr 2017

Nya projekt åt ICA fastigheter och Arlanda Stad Holding

På uppdrag av ICA fastigheter kommer vi att utföra en hyresgästanpassning av ett gym på cirka 900m2 samt renovera en toalettgrupp. På uppdrag av Arlanda Stad Holding ska vi utföra nybyggnad av ett mottagningshus för Swedavias nya långtidsparkering Omega.


20

Mar 2017

Nya projekt åt Castellum och Uppsala Hem

På uppdrag av Castellum kommer vi att utföra hyresgästanpassning av kontorslokaler, där Ink Club blir hyresgäst, om cirka 1000m2. På uppdrag av Uppsala Hem ska vi utföra förebyggande brandåtgärder i tre olika byggnader.


07

Feb 2017

Nytt projekt Ramsjö FSK

På uppdrag åt Uppsala Kommun Skolfastigheter ska vi renovera och bygga till Ramsjö FSK i Björklinge. Nybyggnaden avser cirka 500 m2 och ombyggnation cirka 900-1000 m2. Projektet startar under februari månad 2017.


21

Dec 2016

PR Bygg Gasellföretag 2016

Vi har av Dagens Industri blivit utsedda till Gasellföretag 2016. Vi är stola över att få denna utmärkelse och ser fram emot att fortsätta skapa byggnader till nöjda kunder och nyttjare. Ett stort tack till våra anställda som gjort ett fantastisk arbete och stort tack till våra samarbetspartners


24

Nov 2015

Nya projekt

Vi är stolta över att ha fått förnyat förtroende och fortsätter att bygga i Rosersberg åt samma beställare. Projektet rör nu uppförande av en ”Food Service” med fem olika restauranger på totalt 1050kvm. Åt Uppsala kommun påbörjar vi ytsiktsrenovering av Jällaskolan, renovering av Lyckebo fsk och fortsätter renovera Höganäs fsk.


24

Nov 2015

Movember

PR Bygg deltar i Movember och nästintill alla anställda är med och odlar mustasch i syfte att uppmärksamma mäns hälsa. För varje anställd som deltar skänker PR Bygg pengar till Movember Foundation. Vi är glada över att så många deltar i Movember och sprider det vidare på våra byggen genom sina eleganta mustascher.Page 1 of 212